Trang chủ|Tin tức|Liên hệ

Giới thiệu bài thi TOEFL ITP

GIỚI THIỆU BÀI THI TOEFL ITP

- Bài thi TOEFL ITP là bài thi đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh dành cho những người mà ngôn ngữ bản địa không phải là Tiếng Anh. du lich my

- Đây là bài thi học thuật, dung để đãnh giá trình độ Anh Ngữ của các học viên từ bậc trung cấp đến cao cấp dưới dạng trắc nghiệm. Mỗi một câu hỏi có 4 phương án trả lời để lựa chọn. đá thạch anh

- Với những tiện ích của bài thi TOEFL ITP, nhiều trường học, trường đại học, học viện , các tổ chức đào tạo .... trên toàn thế giới đã sử dụng bài thi này để đánh giá sự tiến bộ của các học viên sau khóa học, tuyển đầu vào cho chương trình học, trao học bổng đào tạo, làm điều kiện để tốt nghiệp…

ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA BÀI THI TOEFL ITP

- Bài thi TOEFL ITP có điểm khác biệt so với bài thi TOEFL vì:

• Tạo điều kiện cho các trường đại học, học viện Anh ngữ, các tổ chức đào tạo có đủ điều kiện, cung cấp cho học viên của họ bài thi TOEFL trên giấy trước đây tại chính cơ sơ đào tạo của mình dưới sự giám sát của giáo viên của trường vào những thời điểm thích hợp.

• Kết quả của bài thi TOEFL ITP chỉ được sử dụng tại một trường đại học nơi tổ chức/ yêu cầu sử dụng bài thi này. dinh duong cho tre

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI TOEFL ITP

- Những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ.

- Những người học tiếng Anh để theo học chuyển tiếp sau cao đẳng, đại học.

- Đánh giá trình độ sử dụng Tiếng Anh của bản thân mình

CẤU TRÚC BÀI THI TOEFL ITP

- Bài thi sẽ được làm trên giấy, dưới dạng bài trắc nghiệm. Mỗi câu sẽ có 4 phương án trả lời.

- Bài thi : được chia làm 3 phần, mỗi phần có thời gian quy định.

- Các phần thi như sau:

1. Nghe hiểu: 50 câu hỏi - 35 phút

2. Ngữ pháp- cấu trúc: 40 câu hỏi - 25 phút

3. Đọc hiểu: 50 câu hỏi - 55 phút

Tổng thời gian: 115 phút

KẾT QUẢ BÀI THI TOEFL ITP

- Thí sinh sẽ được nhận 01 phiếu báo kết quả thi (SCORE REPORT), cùng với một thư xác nhận của IIG Việt Nam tại địa điểm thi sau 5 ngày làm việc.

- Thí sinh chỉ nhận phiếu điểm duy nhất, không cấp bản sao. Trên phiếu điểm có tên đơn vị tổ chức kì thi, thông tin cá nhân, điểm thi của từng phần thi và tổng điểm.

- Cách tính điểm của bài thi TOEFL ITP:

Tổng điểm = [(Điểm phần 1 + Điểm phần 2 + Điểm phần 3) x 10] /3

- Thang điểm tính sẽ từ : 310 đến 677 điểm

 

English tieng Viet
Dang ky khoa tap huan TOEFL Propell
English Discovery Online | EDO
TOEFL Practice Online
Tổng số lượt truy cập: 1424730