Trang chủ|Tin tức|Liên hệ

1. Loại bài thi tham dự

A. TOEIC
B. TOEFL ITP
C. TOEFL iBT
D. MOS
E. Khác

2. Địa điểm thi

A. VP IIG Việt Nam tại Hà Nôi
B. VP IIG IIG Việt Nam tại Đà Nẵng
C. VP IIG IIG Việt Nam tại Hồ Chí Minh
D. Khác

3. Cơ sở vật chất kỹ thuật

A. Rất tốt
B. Tốt
C. Trung Bình
D. Kém

4. Chất lượng dịch vụ

A. Rất tốt
B. Tốt
C. Trung Bình
D. Kém

5. Tính chuyên nghiệp của Quy trình tổ chức thi

A. Rất chuyên nghiệp
B. Chuyên nghiệp
C. Bình thường
D. Kém chuyên nghiệp

6. Đánh giá về giám thị

A. Nhiệt tình
B. Không nhiệt tình
C. Nghiêm khắc
D. Nghiêm khắc quá
E. Khác

7. Ý kiến của bạn (nếu có)


English tieng Viet

Dang ky khoa tap huan TOEFL Propell
Học bổng từ American Center
English Discovery Online | EDO
TOEFL Practice Online
Tổng số lượt truy cập: 6996468
Tắt [X]