Đăng ký Khóa tập huấn Xây dựng Chương trình và luyện thi TOEFL iBT

Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) – tổ chức nghiên cứu và phát triển bài thi TOEFL iBT – thông qua cơ quan đại diện tại Việt Nam là IIG Việt Nam tổ chức khóa "Tập huấn Xây dựng chương trình và Luyện thi TOEFL iBT" (TOEFL iBT Propell Workshop) dành cho các giáo viên dạy tiếng Anh. Được hướng dẫn bởi Chuyên gia TOEFL iBT hàng đầu của ETS, khóa tập huấn cập nhật các thông tin mới nhất về bài thi TOEFL iBT, các chiến lược luyện thi TOEFL iBT, phương pháp xây dựng các hoạt động trong quá trình giảng dạy, đánh giá các tài liệu giảng dạy phù hợp nhất trong việc luyện thi. TOEFL iBT Propell Workshop trang bị cho giáo viên các công cụ hiệu quả để xây dựng chương trình giảng dạy TOEFL iBT tương ứng với kinh nghiệm của giáo viên và phù hợp với trình độ của học sinh. Thời gian 18/06/2015 .